Reglementen

Hier vind je onze statuten, huishoudelijk reglement, algemene voorwaarden enz.

Het reglement Clubrecords staat bij het gelijknamige menu-onderdeel.

Statuten

In de statuten van Atletiekvereniging Oirschot is de naam en het doel van de vereniging vastgelegd, alsmede o.a. de wijze waarop het bestuur wordt gekozen.

Bij de algemene ledenvergadering van 12 april 2017 zijn nieuwe statuten door de leden aangenomen. De akte is gepasseerd op 8 mei 2017 .

Foto: Bestuurslid Pieter Raaijmakers en voorzitter Henry van der Schoot bij de notaris.

Klik op de INFO-knop om de statuten te lezen.

Statuten

Beleidsplan 2023-2027

Op de Algemene Ledenvergadering op 27 januari 2023 is het Beleidsplan 2023-2027 goedgekeurd door de leden.

Beleidsplan 2023-2027

Privacy protocol Atletiek Oirschot

Op 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacy-wet ingegaan. Hiertoe is door onze vereniging een protocol opgesteld dat te lezen is onder de info-knop.

Privacy Protocol

Fotoprotocol

Op 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacy-wet ingegaan. Onderdeel hiervan is het beleid omtrent het publiceren van foto’s van onze activiteiten. Klik op de info-knop om het fotoprotocol te lezen.

Fotoprotocol

Onze huisregels

Op 27 november 2023 zijn door het bestuur HUISREGELS vastgesteld. Klik op INFO-knop om ze te lezen.

Huisregels

Gedragsregels

Bij beluit van de algemene ledenvergadering op 12 april 2017 zijn nieuwe gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels vervangen het tot dan gehanteerde huishoudelijk reglement.

Klik op de INFO-knop om de gedragsregels te downloaden.

Gedragsregels

Algemene voorwaarden

Leden van Atletiek Oirschot en deelnemers aan onze evenementen zijn gebonden aan onze “Algemene voorwaarden”.

De Algemene voorwaarden kun je downloaden door een klik op de INFO-knop

Algemene voorwaarden

Reglement KCC 2023-2024

Onder de info-knop vind je het reglement en de puntentelling van de Kempische Crosscompetitie

Reglement 2023-2024

Wedstrijdreglement Atletiekunie

Ons reglement clubrecords en alle regels bij onze wedstrijden zijn gebaseerd op het gestelde in het Wedstrijdreglement van de Atletiekunie, dat weer als bron heeft het IAAF reglement (IAAF Competition Rules).

Klik op de knop om het reglement te lezen

Atletiekunie