Organisatie

Vele handen maken licht werk. Wij verwachten van onze leden en ouders van jeugdleden een actieve bijdrage bij de organisatie van onze activiteiten.

Atletiek Oirschot wordt draaiend gehouden door tientallen vrijwilligers die zich week-in week-uit verdienstelijk maken als trainer, begeleider, bestuurs- of commissielid en allerlei andere taken. Wil je ook bijdragen aan het succes van de club? Zeg geen nee als we je ergens voor vragen!

De e-mailadressen van het bestuur en de coördinators vind je op de pagina Contact.

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van de vereniging, voert dit uit en legt daarvoor verantwoording af in de algemene ledenvergadering.
Bestuursleden worden door de leden gekozen voor een periode van 3 jaar.

Voorzitter: Hennie van Rijt
Contact met: Evenementencommissie, wandelgroep

Penningmeester: Cees van Eijk,
Contact met: PR en Sponsorcommissie, ledenadministratie

Secretaris: Leny de Croon,
Contact met: clubhuiscommissie, socioteam

Vice-voorzitter: Jac van Heerebeek
Contact met: Technische commissie, wedstrijdorganisatiecommissie

lid: Johan der Kinderen
Contact met: Accommodatiecommissie, recreantencommissie

lid: Miranda Kemp
Contact met: Jeugdcommissie

Jaarverslag 2023 (PDF)

Vertrouwenscontactpersoon

Om te voldoen aan de eisen van goed bestuur heeft Atletiek Oirschot een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Het is Ruud van de Broek, gecertificeerd praktijkondersteuner GGZ bij Huisartsenpraktijk De Plataan en bij ons reeds bekend als begeleider van de trainingsgroep De Plataan. Leden, ouders, trainers en begeleiders kunnen bij de VCP terecht als ze te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag of vragen hierover. De VCP fungeert strikt vertrouwelijk, biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp.

Onze vertrouwenscontactpersoon is gewoonlijk op ons atletiekveld aanwezig op woensdag tussen 9.00 en 10.30 uur en ook per mail te bereiken door een klik de knop

Mail Ruud

Accommodatiecommissie (AC)

Heeft het beheer over het veld, clubhuis (technisch), materiaalopslag, materialen, alarm, enz.

Contact bestuur: Johan der Kinderen (ook contact met Vogels Groenvoorziening)

Coördinator: Pieter Raijmakers
Materialenopslag: Bart Noyen, Jan Kemps, Theo Neggers 
Beheer technische materialen: Bart Noyen (in overleg met voorzitter TC: René van de Ven)
Onderhoud terrein en atletiekvoorzieningen: Johan der Kinderen, Toon de Croon
Bouwkundig en technisch onderhoud van de gebouwen: Danny van Overdijk, Toon Erven
Schoonmaakwerkzaamheden en maandelijkse klusgroep aansturen: Pieter Raijmakers

Een projectgroep, bestaande uit René van de Ven, Martien van de Ven, Hennie van Rijt, Cees van Eijk en Jac van Heerebeek, heeft een ambitieus plan gemaakt voor een eigentijdse atletiekaccommodatie. Op 1 juni 2019 is versie 2 verschenen.

Lees het ACCOMMODATIEPLAN met een klik op de Info-knop.

lees het accommodatieplan

Clubhuiscommissie (CC)

De clubhuiscommissie beheert en exploiteert het clubhuis. Elke zondag kun je na de recreantentraining nog even blijven plakken om met een kop koffie bij te kletsen.

Contact bestuur: Leny de Croon

Coördinator: Miranda Voet-Veldhuizen
Joke Bullens, Thea de Jong, Gerda Manders, Dilia van Straten, Heidi van Tiel

Foto: de clubhuiscommissie (hier Dilia, Gerda, Joke en Thea) kreeg de bloemen als vrijwilligers van het jaar 2023.

Evenementencommissie (EC)

Organiseert ontspannende nevenactiviteiten om de clubgeest te onderhouden en te stimuleren, zoals de familiefietstocht, waterpost Marathon Eindhoven en het DUW-feest (Dank-U-Wel vrijwilligers).

Contact bestuur: Hennie van Rijt.

Familiefietstocht: Wilna van de Laar, Yvonne van Rijt
DUW-feest: Wilna van de Laar, Yvonne van Rijt
Waterpost Marathon Eindhoven: Toon Erven, Miranda Bressers

Jeugdcommissie (JC)

Organiseert activiteiten voor de jeugd om de sportbeleving en de clubgeest te onderhouden en te stimuleren. Daarnaast organiseert de commissie sportdagen om jeugd van Oirschot kennis te laten maken met atletiek (b.v. JANS-dag, Kids-sport, Roefeldag). Ook ouders van jeugdleden zijn welkom in de commissie.

Contactpersoon bestuur: Miranda Kemps

Coördinator: Annemieke Hendriks

Commissieleden: Bart Noyen, Désiree Vasen, Sandra van Leuken

Kids-Sport: 2 vacatures
JANS-dag: Ingrid van der Schoot, Sandra Verhagen en Miranda van Laarhoven
Roefeldag: Karin Verhagen en Marika Trieling
Grote Clubactie: Désirée Vasen, Digna van der Sloot

Aan de ouders van onze jeugdleden
We zijn heel blij met de hulp die ouders ons geven bij het organiseren van onze trainingen, wedstrijden en andere jeugdactiviteiten. Zonder deze hulp is het niet mogelijk om al die leuke dingen te regelen voor onze sportieve kinderen. Met elkaar maken we de club en zorgen we dat de kinderen veilig en met plezier kunnen sporten.

Ouders zijn verplicht om een bijdrage te leveren aan de vele werkzaamheden en activiteiten die we organiseren voor de jeugdleden: per kind help je bij minimaal één onderdeel.

Mocht je hierover vragen hebben dan kun je contact op nemen met Annemieke Hendriks of het secretariaat.

Foto: openingsdansje bij de JANS-dag 2023

vraag wat je kunt doen

PR- en Sponsorcommissie (PR)

De PR en Sponsorcommissie heeft als taken:
– de naamsbekendheid van de vereniging vergroten,
– acties bedenken om onze activiteiten te promoten,
– redactie en ontwikkeling van de website,
– redactie, opmaak en verspreiding van de digitale nieuwsbrief Lopend Nieuws,
– werven van sponsors,
– contacten onderhouden met de leden, sponsors en de pers.

Contact bestuur: Cees van Eijk

Coördinator: Vanessa Kluijtmans 
Facebook: Désirée Vasen 
Beheerder website: Ad van Zelst
Nieuwsbrief: Ad van Zelst 
Sponsoring: vacature
Fotografie: Toon Erven, Luc Kenter, Hennie van Rijt, Ad van Zelst, e.a.

Recreantencommissie (RC)

Verzorgt de trainingen voor recreanten op zondag en woensdag. Ook de trainers en begeleiders maken deel uit van deze commissie (zie de rubriek TRAININGEN). Organiseert de Hardloopcursus en de Heidetrail.

Contact bestuur: Johan der Kinderen

Coördinator: Jan Swaans

Trainers:
Jac van Heerebeek, Johan der Kinderen, Adrie Louwers, Cees Koppen, Pieter Smits, Hans van Hal, Cees van Eijk, Vanessa Kluytmans, Marij Maas, Marieke Meeuwis, Reny van Straten, Jan Swaans, Conny van de Wal, Henry van de Ven, André van Gerven.

De Groene Woud Lente Trail wordt i.s.m. de Bali-Runners georganiseerd door Leny de Croon, Jac van Heerebeek, Ron van de Sande.

Socioteam

Atletiek Oirschot hecht veel waarde aan goede onderlinge verhoudingen. Het socioteam schenkt aandacht aan persoonlijk lief en leed van onze leden. Ken je iemand die (ernstig of langdurig) ziek is of bij andere gelegenheden meldt het dan bij een van onderstaande teamleden.

Contact bestuur: Leny de Croon

Leny de Croon, Tineke van den Heuvel

Technische commissie (TC)

Houdt de sporttechnische aspecten op peil, evenals het trainings- en jurykader, beheert de clubrecords.

Contact bestuur: Jac van Heerebeek

Coördinator: René van de Ven (René zit ook in de Commissie Nationale Records van de Atletiekunie) 
Martien van de Ven
2 vacatures

Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC)

Organiseert onze wedstrijden: Auwjaorscross, Rondje Kemmer, Oriëntatieloop, Clubkampioenschappen Cross, Clubkampioenschappen Meerkamp*.

Contact bestuur: Jac van Heerebeek

Coördinator: Hans Büsgen (waarnemend)
Secretaris: vacant
Inschrijfbureau: Nellie van Beers
Tijdwaarneming en jury: Jac van Heerebeek
Parcours en materiaal: vacant
Parcoursbewaking, veiligheid: Hans Büsgen, Corné Claassen

*Coördinator CK Meerkamp: René van de Ven

Afgevaardigde bij de Kempische Cross Competitie: Hans Büsgen

Wandelgroep

De Wandelgroep gaat twee keer per week op stap. Zie de rubriek TRAININGEN voor het programma.

Contact bestuur: Hennie van Rijt

Coördinator: Wim de Croon
Begeleiders: Toon de Croon, Toos de Croon, Cees van de Schoot, Berti Smetsers, Hennie van Rijt

 

Ondersteunende functies

Naast de commissies zijn er nog een aantal functies waarmee de club draaiend wordt gehouden:

Mailboxbeheerder: Leny de Croon 
Ledenadministratie: Hans Hoogmoet
Trainersopleider: Cees Koppen
EHBO-coördinator: Wim de Croon
Wedstrijdleider, scheidsrechter, starter: Martien van de Ven
Scheidsrechter, starter: René van de Ven
Beheerder clubrecords: René van de Ven 
Beheerder uitslagen: Ad van Zelst
Beheerder website: Ad van Zelst
Correspondent: Kees Smetsers
ICT beheer: Charley Gailliaert

Foto: Ron en Wim vertrekken naar hun EHBO-post bij de Groene Woud Lentetrail